อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

มี drop off ของค่ายอื่นๆนอกจากปณ.ไทย

Suggested by: pick (14 Dec, '18) Upvoted: 17 Dec, '19 Comments: 1
Pinned Planned Courier

สต็อกแสดงแยกตามแบบสินค้า

Suggested by: trumph (05 Mar, '19) Upvoted: 10 Dec, '19 Comments: 5
Pinned Planned Inventory

สามารถกดซ่อนบัญชีธนาคารได้

Suggested by: Teeranai (07 Nov, '19) Upvoted: 13 Jan Comments: 2
Pinned Planned Payment

รองรับการเก็บเงินปลายทาง COD

Suggested by: Moderator (20 Sep, '18) Upvoted: 22 Dec, '19 Comments: 7
Done Courier

เพิ่มสถานะ พรีออเดอร์

Suggested by: วิภารัตน์ ผลทรัพย์ (20 Sep, '18) Upvoted: 11 Jan Comments: 11
Under consideration Invoice Status

ระบบคำนวณต้นทุนกำไร

Suggested by: Moderator (04 Oct, '18) Upvoted: 31 Oct, '19 Comments: 2
Under consideration

ส่งในนามตัวแทน

Suggested by: มัลลิกา (08 Oct, '18) Upvoted: 22 Dec, '19 Comments: 1
Under consideration

Active EMS Link

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 02 Jan Comments: 1
Under consideration Courier

รายงานกำไรสุทธิ

Suggested by: Numikp (20 Sep, '18) Upvoted: 17 Oct, '19 Comments: 2
Under consideration

อัพเดท สต็อกผ่าน excel

Suggested by: Phennapa (19 Dec, '18) Upvoted: 07 Dec, '19 Comments: 2
Under consideration Inventory

สามารถเลือกสถานะบิลได้ว่าจะให้ส่ง SMS สถานะบิลไหน

Suggested by: เฉลิมเกียรติ อินทร์นอก (26 Nov, '18) Upvoted: 22 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration SMS

บัตรสะสมแต้ม

Suggested by: Tankmay (30 Sep, '18) Upvoted: 10 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Promotion

ใบกำกับภาษี

Suggested by: Pang (20 Sep, '18) Upvoted: 26 Dec, '19 Comments: 2
Done

บันทึกสลิปได้จากช่องแชท

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 19 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

รองรับการชำระเงินหลายงวด

Suggested by: Pop (05 Oct, '18) Upvoted: 22 Dec, '19 Comments: 6
Under consideration

คำนวนส่วนลดเป็น เปอร์เซ็น

Suggested by: irin (20 Sep, '18) Upvoted: 13 Jan Comments: 3
Under consideration Promotion

รองรับการปรินท์ผ่าน Paperrang

Suggested by: Moderator (03 Jun, '19) Upvoted: 19 Dec, '19 Comments: 3
Under consideration Waybill

เพิ่มขนส่ง Kerry

Suggested by: ออม (20 Dec, '18) Upvoted: 01 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Courier

ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ (23 Aug, '19) Upvoted: 13 Jan Comments: 3
Under consideration Conversations

ที่อยู่อัตโนมัติ

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 09 Jan Comments: 2
Under consideration

ลิงก์เช็คพัสดุขนส่ง CTTexpress

Suggested by: Wake Up Books (13 Jan, '19) Upvoted: 12 Jan Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่ม field ชื่อ Facebook ของลูกค้าใน excel

Suggested by: thebom (03 Jul, '19) Upvoted: 25 Nov, '19 Comments: 3
Under consideration Export

ข้อความอัตโนมัติ สามารถมีรูปภาพประกอบ

Suggested by: วีรยุทธ (20 Sep, '18) Upvoted: 03 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

รองรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

Suggested by: (13 Jul, '19) Upvoted: 02 Jan Comments: 6
Under consideration Tax Invoice

เปลี่ยน font และขนาดของ font ในใบจ่าหน้า

Suggested by: ณัฏฐพล (22 Dec, '18) Upvoted: 25 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Waybill

เพิ่มสกุลเงินให้หลายหลายมากขึ้น

Suggested by: kimi (20 Feb, '19) Upvoted: 11 Nov, '19 Comments: 6
Under consideration

ใบหยิบสินค้า

Suggested by: Moderator (20 Sep, '18) Upvoted: 25 Aug, '19 Comments: 1
Done

เพิ่มวิธีการรับเงินเป็น Rabbit Line Pay

Suggested by: kritsada (03 Jan, '19) Upvoted: 17 Jul, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ fanpage

Suggested by: วรดร บรรณชาติ (19 Dec, '18) Upvoted: 12 Mar, '19 Comments: 0
Under consideration

Add new