อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่มวันหมดอายุ

Suggested by: มัลลิกา แก้วตะยา (02 Apr) Upvoted: 02 Apr Comments: 0
Under consideration Product

อยากทราบแหล่งที่มาของยอดขาย

Suggested by: ธนรัช (30 Mar) Upvoted: 30 Mar Comments: 0
Under consideration Order Details

เปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้

Suggested by: Teerapat Hongworapipat (11 Mar) Upvoted: 11 Mar Comments: 0
Under consideration Notification

ให้ลูกค้ามีเครดิต

Suggested by: Suppakij (09 Mar) Upvoted: 09 Mar Comments: 0
Under consideration Customer

สถานะฝากของ

Suggested by: บิวตี้ (02 Mar) Upvoted: 02 Mar Comments: 0
Under consideration Conversations

ส่งไฟล์ GIF ได้

Suggested by: Teerapat (24 Feb) Upvoted: 24 Feb Comments: 0
Under consideration Conversations

ระบบสต็อกใช้รวมจากหลายเพจได้

Suggested by: ์Noppawut Suppamongkoldee (20 Feb) Upvoted: 20 Feb Comments: 0
Under consideration Inventory

อ่านไฟล์นอกจากภาพได้

Suggested by: jirayu (19 Feb) Upvoted: 19 Feb Comments: 0
Under consideration Conversations

Export ประวัติรายการบัตรเครดิต

Suggested by: Suppakij (12 Feb) Upvoted: 12 Feb Comments: 0
Under consideration Export Payment

Assign Admin ทางมือถือ

Suggested by: ืNightkub (05 Feb) Upvoted: 05 Feb Comments: 0
Done Admin

ใส่เลขที่บิลเองได้

Suggested by: ตาล (23 Jan) Upvoted: 23 Jan Comments: 0
Under consideration Tax Invoice

รองรับภาษาลาว

Suggested by: Suppakij (21 Jan) Upvoted: 21 Jan Comments: 0
Under consideration

ค่าเงินกีบ

Suggested by: Suppakij (21 Jan) Upvoted: 21 Jan Comments: 0
Under consideration Product

Duplicate Sale Store to another page

Suggested by: วรัทย์ธยาน์ (02 Dec, '19) Upvoted: 02 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration

คีย์ลัดที่แก้ไขข้อความได้

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 21 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

เพิ่มฟังค์ชั่นตามความต้องการ

Suggested by: วรรณธการ (01 Nov, '19) Upvoted: 01 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration BD

เพิ่ม field 'Ship at' ในรายละเอียดตอนดึง Excel

Suggested by: ทัช (22 Oct, '19) Upvoted: 22 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Export

เรื่องหัวข้อในการจัดส่ง

Suggested by: อมรพล เจียมพจนาวงศ์ (22 Oct, '19) Upvoted: 22 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration

สามารถเลือกวันจัดส่งสินค้าได้

Suggested by: ภูริชยาภรณ์ คงกระทุ่ม (02 Oct, '19) Upvoted: 02 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration

Add new