อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ปรับปรุงระบบ search ชื่อ

Suggested by: Tep (02 Sep, '20) Upvoted: 02 Sep, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations Customer

SME ไม่จด VAT ไม่มีใบเสร็จรองรับเลย

Suggested by: เชิงชาย (24 Aug, '20) Upvoted: 24 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Tax Invoice

ใช้งานแท็กร่วมกับ facebook

Suggested by: Suppakij (21 Aug, '20) Upvoted: 21 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Facebook

ออกเลขที่พัสดุหน้ากล่องได้เลย

Suggested by: โอ๊ด (16 Jul, '20) Upvoted: 16 Jul, '20 Comments: 0
Under consideration

เปลี่ยนหน่วยแสดงสินค้า

Suggested by: Jirarat (25 Jun, '20) Upvoted: 25 Jun, '20 Comments: 0
Under consideration

สามารถลบแชทลูกค้าออกได้

Suggested by: Angie (08 Jun, '20) Upvoted: 08 Jun, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

เพิ่มขนส่งนิ่มเอ็กเพลส

Suggested by: Top (28 May, '20) Upvoted: 28 May, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

อยากให้ Page365 ลองรับ Voice Videos

Suggested by: Dai (22 May, '20) Upvoted: 22 May, '20 Comments: 0
Under consideration

แยกกลุ่มลูกค้า

Suggested by: attaporn noppakovat (15 May, '20) Upvoted: 15 May, '20 Comments: 0
Under consideration Customer

ลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

Suggested by: Sleeklover (12 May, '20) Upvoted: 12 May, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

Payment Gateway จากธนาคารต่างๆ

Suggested by: Sleeklover (12 May, '20) Upvoted: 12 May, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

ส่งไฟล์ได้

Suggested by: Im (11 May, '20) Upvoted: 11 May, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

A6 ใบปะหน้าทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียว

Suggested by: ping (07 May, '20) Upvoted: 07 May, '20 Comments: 0
Under consideration Waybill

ดึงข้อความจากโพส Review page

Suggested by: เปรม (29 Apr, '20) Upvoted: 29 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration

ช่องชื่อสินค้าแสดงชื่อสินค้าครบ

Suggested by: Atihkin (24 Apr, '20) Upvoted: 24 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice

เพิ่มค่าส่งตามราคาสินค้า

Suggested by: Sutida App (23 Apr, '20) Upvoted: 23 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

ใส่โลเคชั่นลูกค้า

Suggested by: Komsan (22 Apr, '20) Upvoted: 22 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Customer

เพิ่มช่องเดบิต เครดิตของลูกค้า

Suggested by: Charat (18 Apr, '20) Upvoted: 18 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration

รับรองภาษาลาว

Suggested by: Slippery (17 Apr, '20) Upvoted: 17 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration

รับรองภาษาลาวจีน

Suggested by: Slippery (17 Apr, '20) Upvoted: 17 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration

สามารถเพิ่มรูป QR code ของบัญชี

Suggested by: Mm (17 Apr, '20) Upvoted: 17 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

Page365 keyboard ที่นำไปใช้กับappอื่นได้ ใน android

Suggested by: Sukhuma Wannadee (11 Apr, '20) Upvoted: 11 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Android

เพิ่มระบบตัวแทน Dropship และ Affiliate

Suggested by: Suppawarit (06 Apr, '20) Upvoted: 06 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration

เพิ่มวันหมดอายุ

Suggested by: มัลลิกา แก้วตะยา (02 Apr, '20) Upvoted: 02 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Product

เปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้

Suggested by: Teerapat Hongworapipat (11 Mar, '20) Upvoted: 11 Mar, '20 Comments: 0
Under consideration Notification

Add new