เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่มสถานะ พรีออเดอร์

Suggested by: วิภารัตน์ ผลทรัพย์ (20 Sep, '18) Upvoted: 08 Apr Comments: 15
Under consideration Invoice Status

ระบบค้นหาหลังบ้าน

Suggested by: chotika kamzuka (20 Feb) Upvoted: 20 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice Invoice Status

ทำการบันทึกการชำระเงินในmasengerได้

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 23 Oct, '20 Comments: 0
Under consideration Facebook Invoice Status

เลือกการเรียงลำดับบิลได้

Suggested by: ตี๋ (09 Sep, '20) Upvoted: 09 Sep, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice Status

เพิ่มสถานะบิลตรวจสอบรายการ

Suggested by: โบว์ (06 Jun, '19) Upvoted: 06 Jun, '19 Comments: 0
Under consideration Invoice Status
Add new