อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

จัดลำดับสินค้าที่แสดงบน Page365 store ได้

Suggested by: Suppakij (11 Feb, '20) Upvoted: 15 Nov, '20 Comments: 5
Under consideration Page365 Store

เพิ่มชุดภาพโปรโมทที่หน้าร้าน

Suggested by: ฐิตภัทร (19 Dec, '18) Upvoted: 20 Dec, '18 Comments: 0
Under consideration Page365 Store

เพิ่มเครื่องหมาย e-commerce

Suggested by: กฤตภัค (24 Nov, '20) Upvoted: 24 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Page365 Store
Add new