อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ใบกำกับภาษี

Suggested by: Pang (20 Sep, '18) Upvoted: 26 Dec, '19 Comments: 2

การใส่โลโก้บริษัท ในใบกำกับภาษี

Suggested by: ธีกิพรรณ (30 Oct, '20) Upvoted: 30 Oct, '20 Comments: 0
Under consideration Tax Invoice

SME ไม่จด VAT ไม่มีใบเสร็จรองรับเลย

Suggested by: เชิงชาย (24 Aug, '20) Upvoted: 24 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Tax Invoice

ใส่เลขที่บิลเองได้

Suggested by: ตาล (23 Jan, '20) Upvoted: 23 Jan, '20 Comments: 0
Under consideration Tax Invoice
Add new