สามารถเลือกสถานะบิลได้ว่าจะให้ส่ง SMS สถานะบิลไหน

28 votes

ถ้าทำระบบแยกว่า ส่งเฉพาะตัวที่ต้องการส่ง SMS ได้จะดีมากนะครับ
เช่นผมไม่ต้องการให้ส่ง SMS คอนเฟิร์มสินค้าหลังลูกค้าสั่งซื้อ ก็เลือกได้
ไม่ต้องส่งไปทุกขั้นตอน

Under consideration SMS Suggested by: เฉลิมเกียรติ อินทร์นอก Upvoted: 29 Apr Comments: 6

Comments: 6

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators