อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

สต็อกแสดงแยกตามแบบสินค้า

Suggested by: trumph (05 Mar) Upvoted: 10 Dec Comments: 4
Pinned Planned Inventory

เพิ่มสถานะ พรีออเดอร์

Suggested by: วิภารัตน์ ผลทรัพย์ (20 Sep, '18) Upvoted: 02 Dec Comments: 10
Under consideration Invoice Status

ระบบคำนวณต้นทุนกำไร

Suggested by: Moderator (04 Oct, '18) Upvoted: 31 Oct Comments: 2
Under consideration

ส่งในนามตัวแทน

Suggested by: มัลลิกา (08 Oct, '18) Upvoted: 21 Nov Comments: 0
Under consideration

Active EMS Link

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 24 Oct Comments: 1
Under consideration Courier

รายงานกำไรสุทธิ

Suggested by: Numikp (20 Sep, '18) Upvoted: 17 Oct Comments: 2
Under consideration

อัพเดท สต็อกผ่าน excel

Suggested by: Phennapa (19 Dec, '18) Upvoted: 07 Dec Comments: 2
Under consideration Inventory

บัตรสะสมแต้ม

Suggested by: Tankmay (30 Sep, '18) Upvoted: 10 Dec Comments: 0
Under consideration Promotion

สามารถเลือกสถานะบิลได้ว่าจะให้ส่ง SMS สถานะบิลไหน

Suggested by: เฉลิมเกียรติ อินทร์นอก (26 Nov, '18) Upvoted: 30 Oct Comments: 0
Under consideration SMS

ใบกำกับภาษี

Suggested by: Pang (20 Sep, '18) Upvoted: 31 Oct Comments: 2
Done

บันทึกสลิปได้จากช่องแชท

Suggested by: kawaii (03 Oct) Upvoted: 07 Dec Comments: 0
Under consideration Conversations

รองรับการชำระเงินหลายงวด

Suggested by: Pop (05 Oct, '18) Upvoted: 09 Nov Comments: 6
Under consideration

คำนวนส่วนลดเป็น เปอร์เซ็น

Suggested by: irin (20 Sep, '18) Upvoted: 21 Nov Comments: 1
Under consideration Promotion

เพิ่มขนส่ง Kerry

Suggested by: ออม (20 Dec, '18) Upvoted: 01 Oct Comments: 0
Under consideration Courier

รองรับการปรินท์ผ่าน Paperrang

Suggested by: Moderator (03 Jun) Upvoted: 03 Dec Comments: 3
Under consideration Waybill

ที่อยู่อัตโนมัติ

Suggested by: kawaii (03 Oct) Upvoted: 07 Dec Comments: 2
Under consideration

ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ (23 Aug) Upvoted: 21 Nov Comments: 1
Under consideration Conversations

เพิ่ม field ชื่อ Facebook ของลูกค้าใน excel

Suggested by: thebom (03 Jul) Upvoted: 25 Nov Comments: 3
Under consideration Export

ลิงก์เช็คพัสดุขนส่ง CTTexpress

Suggested by: Wake Up Books (13 Jan) Upvoted: 23 Nov Comments: 0
Under consideration Courier

เปลี่ยน font และขนาดของ font ในใบจ่าหน้า

Suggested by: ณัฏฐพล (22 Dec, '18) Upvoted: 25 Oct Comments: 0
Under consideration Waybill

ใบหยิบสินค้า

Suggested by: Moderator (20 Sep, '18) Upvoted: 25 Aug Comments: 1
Done

เพิ่มวิธีการรับเงินเป็น Rabbit Line Pay

Suggested by: kritsada (03 Jan) Upvoted: 17 Jul Comments: 0
Under consideration Payment

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ fanpage

Suggested by: วรดร บรรณชาติ (19 Dec, '18) Upvoted: 12 Mar Comments: 0
Under consideration

รองรับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

Suggested by: (13 Jul) Upvoted: 03 Dec Comments: 4
Under consideration Tax Invoice

สามารถกดซ่อนบัญชีธนาคารได้

Suggested by: Teeranai (07 Nov) Upvoted: 02 Dec Comments: 2
Under consideration Payment

Add new