สามารถตั้งราคาปลีก และราคาส่ง แบบขั้นบันไดได้

12 votes

เช่นถ้ายอดสั่งซื้อในบิลเดียว ครบ
100-199 ชิ้น ลดราคาชิ้นละ 1 บาท
200-299 ชิ้น ลดราคาชิ้นละ 2 บาท
300-399 ชิ้น ลดราคาชิ้นละ 3 บาท
400-499 ชิ้น ลดราคาชิ้นละ 4 บาท

Under consideration Promotion Suggested by: Surachai tongsung Upvoted: 25 Jan Comments: 11

Comments: 11

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators