อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

บัตรสะสมแต้ม

Suggested by: Tankmay (30 Sep, '18) Upvoted: 07 Oct Comments: 1
Under consideration Promotion

คำนวนส่วนลดเป็น เปอร์เซ็น

Suggested by: irin (20 Sep, '18) Upvoted: 21 Jul Comments: 3
Under consideration Promotion

เพิ่ม Promotion

Suggested by: nick (08 Jan, '19) Upvoted: 08 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Promotion

ร้านค้าสามารถกรอกโค้ดส่วนลดได้

Suggested by: perfectonline (15 May, '19) Upvoted: 15 May, '19 Comments: 0
Under consideration Promotion

ระบบสุ่มรับโปรโมชั่น

Suggested by: Tankmay (30 Sep, '18) Upvoted: 30 Sep, '18 Comments: 0
Under consideration Promotion
Add new