3 votes

ระบบคุณใช้งานง่ายมาก อยากให้เพิ่มความสามารถนี้ไปอีก

ปกติร้านค้า เขาจะมีการจัดโปรเป็นชุด เช่นซื้อ 5 ชิ้น หรือซื้อเซ็ตนี้ ลดราคาไป

ในการขายผ่านทาง inbox การที่ต้องไปเลือกทีละชิ้นมันเสียเวลา และ ราคามันจะไม่ตรงกัน ต้องไปกรอกเป็นส่วนลดอีก มันทำให้ Admin ทำงานยาก และจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ถ้าไปสร้างสินค้าใหม่ หรือเป็นแบบใหม่ มันก็กลายเป็นว่าเป็นอีก SKU หนึ่งซึ่งการตัดสต๊อกจะไม่ถูกต้อง


ระบบที่ขอเสนอ
ความสามารถในการรวมโปรโมชั่นชุดสินค้า โดยเลือกสินค้าจาก SKU ที่มี

Suggested by: ชัยณรงค์ Upvoted: 06 Jan Comments: 2

Under consideration Promotion

Comments: 2

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators