อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ยอดขายตามจังหวัด

Suggested by: ธนพัฒ (07 Dec, '19) Upvoted: 07 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Analytics

บอกสถิติสินค้าขายดีด้วย product variant

Suggested by: NATCHA SUDJIT (30 Oct, '19) Upvoted: 30 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Analytics
Add new