เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

แสดงให้รู้ว่าลูกค้าทักมาจากแอดสินค้าอะไร

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 22 Jan Comments: 2

Export รายการส่งสินค้า Page365 Express

Suggested by: Suppakij (12 Feb, '20) Upvoted: 24 Apr, '20 Comments: 2
Under consideration Analytics Courier Export

ยอดขายตามจังหวัด

Suggested by: ธนพัฒ (07 Dec, '19) Upvoted: 12 Oct, '20 Comments: 0
Under consideration Analytics

อยากให้ Export Tag ได้

Suggested by: J (11 Jan) Upvoted: 11 Jan Comments: 0
Under consideration Analytics Customer Export

ขอสถิติยอดขาย 1วันครับ

Suggested by: clinton (07 Jan) Upvoted: 07 Jan Comments: 0
Under consideration Analytics
Add new