สถิติแจ้งจำนวนบิลที่เปิดและจำนวนบิลที่ปิดสำเร็จของแอดมิน

10 votes

Package SME อยากให้มีที่เก็บสถิติ จำนวนบิลที่แอดมินเปิดและจำนวนบิลที่ปิดสำเร็จด้วยครับ

Under consideration Analytics Suggested by: ืNightkub Upvoted: 20 Feb, '21 Comments: 8

Comments: 8

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators