อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่มที่อยู่จัดส่ง

Suggested by: Komsan (22 Apr) Upvoted: 22 Apr Comments: 1
Under consideration Customer

ปรับปรุงระบบ search ชื่อ

Suggested by: Tep (02 Sep) Upvoted: 02 Sep Comments: 0
Under consideration Conversations Customer

แยกกลุ่มลูกค้า

Suggested by: attaporn noppakovat (15 May) Upvoted: 15 May Comments: 0
Under consideration Customer

ใส่โลเคชั่นลูกค้า

Suggested by: Komsan (22 Apr) Upvoted: 22 Apr Comments: 0
Under consideration Customer

ให้ลูกค้ามีเครดิต

Suggested by: Suppakij (09 Mar) Upvoted: 09 Mar Comments: 0
Under consideration Customer
Add new