เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ที่อยู่อัตโนมัติ

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 28 Aug, '20 Comments: 2
Planned Customer Waybill

แสดงให้รู้ว่าลูกค้าทักมาจากแอดสินค้าอะไร

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 22 Jan Comments: 2

อยากให้สามารถใส่ Tag ตรงบิลได้

Suggested by: Jirat Leelakiatiwong (07 Nov, '20) Upvoted: 16 Feb Comments: 0
Under consideration Courier Customer Invoice

เพิ่มที่อยู่จัดส่ง

Suggested by: Komsan (22 Apr, '20) Upvoted: 22 Apr, '20 Comments: 1
Under consideration Courier Customer

อยากให้ Export Tag ได้

Suggested by: J (11 Jan) Upvoted: 11 Jan Comments: 0
Under consideration Analytics Customer Export

ปรับปรุงระบบ search ชื่อ

Suggested by: Tep (02 Sep, '20) Upvoted: 02 Sep, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations Customer

แยกกลุ่มลูกค้า

Suggested by: attaporn noppakovat (15 May, '20) Upvoted: 15 May, '20 Comments: 0
Under consideration Customer

ใส่โลเคชั่นลูกค้า

Suggested by: Komsan (22 Apr, '20) Upvoted: 22 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Customer

ให้ลูกค้ามีเครดิต

Suggested by: Suppakij (09 Mar, '20) Upvoted: 09 Mar, '20 Comments: 0
Under consideration Customer
Add new