เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

สามารถใส่โลโก้ของร้านในใบเสร็จได้

Suggested by: พงษกร ศรัณย์ศรัทธา (06 Aug, '19) Upvoted: 15 Nov, '20 Comments: 4
Under consideration Invoice

ปัญหาการเปิดบิลผ่าน app มือถือ

Suggested by: Kwanchanai Radom (01 Sep, '20) Upvoted: 12 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice iOS

เพิ่มขนาดตัวอักษร ในใบเสร็จรับเงิน

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 12 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice

อยากให้สามารถใส่ Tag ตรงบิลได้

Suggested by: Jirat Leelakiatiwong (07 Nov, '20) Upvoted: 16 Feb Comments: 0
Under consideration Courier Customer Invoice

เลขบิลแตกต่างกัน (ที่เริ่มต้น 101 )

Suggested by: โอชิน (01 Oct, '19) Upvoted: 23 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Invoice

ขอให้ก็อปบิลได้ครับ

Suggested by: ระพี (20 Feb) Upvoted: 20 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice Order Details

ระบบค้นหาหลังบ้าน

Suggested by: chotika kamzuka (20 Feb) Upvoted: 20 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice Invoice Status

กำหนดอายุบิลละเอียดขึ้น

Suggested by: ppeaw (05 Feb) Upvoted: 05 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice

กรองตัวหน้าบิลเพิ่มเติม

Suggested by: K (10 Dec, '20) Upvoted: 10 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice Payment

ทำให้ช่องเวลาสามารพิมพ์ . แทน : ได้

Suggested by: ระพี (25 Nov, '20) Upvoted: 25 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice

อยากให้หน้าบิล แสดงหมายเหตุบิล

Suggested by: K (13 Nov, '20) Upvoted: 13 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice

ช่องชื่อสินค้าแสดงชื่อสินค้าครบ

Suggested by: Atihkin (24 Apr, '20) Upvoted: 24 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice
Add new