เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

แก้ไขรายละเอียดสินค้าในอัลบั้มได้มากกว่านี้

1.สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลบ รูปภาพที่อยู่ในรายการเดิมได้เลย 2.สินค้า สามารถย้ายอัลบั้มได้ โดยที่ไม่ต้องลบแล้วลงใหม่ 3.ติดแท็กสินค้า New , Hot , Sale หรืออื่น ๆ ได้
Suggested by: Perfect (16 Nov, '18) Upvoted: 31 Oct, '22 Comments: 25
Done Product

สามารถ import และ export สินค้าเข้าและออกในระบบได้

ต้องการให้ระบบสามารถ import และ export สินค้าได้ สามารถ Print สต๊อกสินค้าได้ สามารถเรียงลำดับสินค้าคงเหลือจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากได้
Suggested by: Kongkhwan (10 Dec, '18) Upvoted: 03 Nov, '22 Comments: 4

ย้ายสินค้าไปไว้อัลบั้มอื่นได้

ต้องการให้มีฟังก์ชันย้ายสินค้าไปอัลบั้มอื่นค่ะ เพราะเมื่อจำนวนสินค้าเยอะขึ้น ถ้าอยากสร้างอัลบั้มแยก ต้องลบแล้วลงใหม่ทั้งหมด ไม่สะดวกกับสินค้าที่มีจำนวนเยอะเลยค่ะ
Suggested by: สุปราณี (28 May, '20) Upvoted: 20 May, '22 Comments: 18
Done Product

อยากให้ล็อคตัวเลือกการจัดส่ง เฉพาะในบางสินค้าได้ครับ

เช่น หากเป็นสินค้าทั่วไป จะมีตัวเลือกจัดส่งเป็น Best หรือ J&T แต่ถ้าเป็นสินค้าแช่แข็ง เลือกส่งได้เฉพาะ Inter Express เท่านั้น เป็นต้น ขอบคุณครับ
Suggested by: Noztagon (12 Jun, '21) Upvoted: 06 Jul Comments: 6
Under consideration Courier Product

เรียงลำดับสินค้าในอัลบั้มสินค้าได้

อยากจัดเรียงอัลบั้มสินค้าเอง จะได้เรียงอันที่ใช้บ่อยไว้ด้านบน ตอนเปิดบิลจะได่สะดวก ตอนนี้เหมือนกับว่า ถ้าอัพเดทสินค้าใหม่ขึ้นไป สินค้าใหม่ๆ ...
Suggested by: Nutt (01 Jun, '21) Upvoted: 01 Oct, '22 Comments: 3

จัดเซทสินค้า

ระบบเลือกสินค้าแบบเซ็ต/ชุด แล้วเพิ่มสินค้าที่อยู่ในชุดอัตโนมัติ เช่น ชุดไก่ทอด จะมีไก่ทอดและน้ำอัดลม พอดีทางร้านประยุกต์ระบบเพื่อขายสินค้าเป็นอาหาร ถ้ามีฟีเจอร์นี้ ...
Suggested by: Pawin (26 Jan, '22) Upvoted: 03 Nov, '22 Comments: 2
Planned Product

หน่วยสินค้าให้เปิดบิลแบบมีทศนิยมได้

อยากให้ระบบสามารถเปิดบิลได้แบบมีจุดทศนิยมได้ เนื่องจากสินค้าของทางร้านจำหน่ายเป็นหน่วยเมตร ...
Suggested by: Navthep (20 Dec, '21) Upvoted: 26 Dec, '22 Comments: 4
Under consideration Product

ให้มีเตือนเวลาในบิลมีสินค้าซ้ำ

เป็นไฮไลต์รายการที่ซ้ำก็ได้ครับ บางทีลูกค้าสั่งของเยอะ ๆ แล้วมีรายการซ้ำจะได้เช็คง่าย ๆ แต่บางครั้งอาจจะต้องกดรายการซ้ำ เลยอยากให้มีเตือนเฉย ๆ ...
Suggested by: ระพี (15 Feb, '21) Upvoted: 01 Jul, '21 Comments: 0
Under consideration Notification Order Details Product

อยากให้ ค่าขนส่งตามน้ำหนักสามารถกำหนดนน้ำหนัก ได้เอง

อยากให้ ค่าขนส่งตามน้ำหนักสามารถกำหนดนน้ำหนัก ได้เอง ตอนนี้ระบบ dafault ไว้ 500g แรก แต่ พอดี สินค้าที่ขายน้ำหนักเยอะกว่า นั้น อยากให้ปรับให้สามารถ กำหนด range ...
Suggested by: Naphat (06 Jun) Upvoted: 06 Jun Comments: 3
Under consideration Product

การคัดลอกรายการสินค้าเพื่อสร้างรายการสินค้าตัวใหม่

ถ้ามีเมนู การคัดลอกรายการสินค้าเดิม เพื่อสร้างรายการสินค้าใหม่ จะทำให้สะดวกในการสร้างรายการสินค้าใหม่ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงเข้าไปเปลี่ยน ...
Suggested by: Kiettisak Paratang (06 Dec, '21) Upvoted: 24 Sep, '22 Comments: 1
Done Product

เพิ่มต้นทุนอื่นๆ

อยากให้เพิ่ม ‘ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ’ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า นอกเหนือจากต้นทุนสินค้า เช่น ต้นทุนการบริหาร (ค่าจ้างพนักงาน/ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์) เป็นต้น
Suggested by: Wood Deco Store (22 Sep, '22) Upvoted: 28 Nov, '22 Comments: 0
Under consideration Product

แก้ไขให้เรียงลำดับอัลบั้มสินค้าได้

ต้องการให้เพิ่มฟังชั่นการเรียงลำดับอัลบั้มสินค้าได้ค่ะ ตอนนี้เหมือนว่าอัลบั้มไหนที่สร้างก่อน ก็จะอยู่ด้านล่างสุด อัลบั้มที่สร้างที่หลัง จะอยู่บนสุดค่ะ ...
Suggested by: Natwalee (26 Aug, '22) Upvoted: 21 Nov, '22 Comments: 0
Under consideration Android iOS Product

ให้แสดงตัวเลือกของสินค้าเป็นปุ่มมาเลย เช่น มี 5 ไซส์ ก็แสดงปุ่ม 5 อัน ตามรายละเอียดที่คีย์

แสดงปุ่มตัวเลือกของสินค้าให้ลูกค้าเห็นโดยที่ไม่ต้องไปกดดรอปดาวน์ เช่น สินค้าชิ้นนี้มี 5 ไซส์ ให้แสดงให้ลูกค้าเห็นเลย และไซส์นี้มีของ ไซส์นี้ไม่มีของอาจจะ ...
Suggested by: ดลนภา (29 Jul, '21) Upvoted: 24 Sep, '22 Comments: 0
Under consideration Product

เลือกรูปปกสินค้าได้ ย้ายตำแหน่งรูปภาพของสินค้าได้

แม้ว่าจะแก้ไขโดยการเพิ่ม / ลบ รูปสินค้าได้แล้วก็ตาม แต่ว่าไม่สามารถย้ายตำแหน่งรูปสินค้าได้เลย ลองทั้งอัพทีละภาพเพื่อให้ภาพเรียงกันตามที่ต้องการ ...
Suggested by: Sanan (13 Aug, '20) Upvoted: 13 Aug, '20 Comments: 1
Done Product

เปิดบิลให้ลูกค้าแบบสามารถมีจุดทศนิยมได้

ต้องการให้ระบบสามารถเปิดบิลแบบมีหน่วยทศนิยมได้เนื่องจากสินค้าหลายตัวมีการซื้อขายกันแบบมีจุดทศนิยมจึงจะง่ายต่อการเปิดบิลส่งให้ลูกค้า ...
Suggested by: นวเทพ (21 Jun) Upvoted: 10 Sep Comments: 0
Under consideration Product

ตัวเลือกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องการ

อยากให้มีช่องตัวเลือกที่สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าหลายๆ ชิ้นที่ต้องการพร้อมกันได้ เช่น ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาขายและต้นทุนของ varient บางประเภท ...
Suggested by: Wood Deco Store (24 Sep, '22) Upvoted: 05 Oct, '22 Comments: 0
Under consideration Product

เพิ่มช่องกรอก Supplier ในรายละเอียดสินค้า

อยากให้เพิ่ม Supplier ของสินค้าแต่ละชิ้นได้ เพื่อความนะดวกในการสั่งสินค้าของร้านค้าในแต่ละครั้ง
Suggested by: Wood Deco Store (22 Sep, '22) Upvoted: 05 Oct, '22 Comments: 0
Under consideration Product

เพิ่มรูปแบบสินค้า เช่น ไซส์ สี และอัพเดตสต็อกทางแอพมือถือได้

ปัจจุบันไม่สามารถเพิ่มรูปแบบทางมือถือได้ เนื่องจากเพิ่มไปแล้วระบบหลังบ้านพิมพ์ใบจัดของมาไม่ถูก ทำให้ต้องทำผ่านทาง web browser เท่านั้น ในทางปฏิบัติร้านค้าที่ไม่ได้มี ...
Suggested by: จิรพนธ์ (05 May, '20) Upvoted: 01 Jun, '21 Comments: 0
Under consideration Android iOS Product

สามารถบันทึกสินค้าโดยที่ไม่ต้องใส่รูป

บางทีไม่ได้ต้องการให้มีครับ มันบังคับใส่
Suggested by: Ling (06 Nov, '19) Upvoted: 31 Jan, '20 Comments: 0
Done Product

ปักหมุดสินค้าขายดีด้วยตัวเองได้

เพื่อป้องกันบัคของระบบในการอัพเดทบางครั้ง อยากให้มีการปักหมุดสินค้าได้ สำหรับสินค้าที่ขายบ่อยจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปค้นหา หรือพิมพ์ชื่อหาให้เสียเวลา
Suggested by: ณัฏฐพล (29 May, '19) Upvoted: 29 May, '19 Comments: 1
Under consideration Product

แจ้งเตือนลูกค้าในกรณีจองสินค้า

เพิ่มส่วนของการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อมีการกดจองสินค้าให้ลูกค้า เมื่อของมาแอดมินสามารถแจ้งลูกค้าที่จองไว้ได้
Suggested by: Hatthayaporn (15 Mar) Upvoted: 15 Mar Comments: 0
Under consideration Product

สินค้าสามารถอยู่ได้หลายหมวดหมู่

สินค้าทางร้าน บางอย่างไม่สามารถอยู่ได้แค่ 1 หมวดหมู่ ทางร้านอยากให้ทางทีมงานพัฒนาระบบ 1 สินค้าสามารถเลือกได้หลายอัลบั้มค่ะ เหมือนcatagory
Suggested by: ขอไม่ระบุชื่อ (11 Feb) Upvoted: 11 Feb Comments: 0
Under consideration Product

อยากให้ระบบสางคำนวนมูลค่าสินค้าทั้งหมด และ export to excel ได้

อยากให้ระบบสางคำนวนมูลค่าสินค้าทั้งหมด และ export to excel ได้
Suggested by: Alinna (06 Feb) Upvoted: 06 Feb Comments: 0
Under consideration Export Product

ตั้ง vat แตกต่างได้สำหรับสินค้าคนละชนิด

อยากให้มีตั้งvat สินค้ารายการเดียวกันแตกต่างกันเช่นบางตัวมีvat บางตัวไม่มีvat
Suggested by: Pao (09 Jan) Upvoted: 09 Jan Comments: 0
Under consideration Product Tax Invoice

ทำ# tag ที่สินค้าแต่ละตัว เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดเข้าดู #ที่เกี่ยวข้องของสินค้านั้นๆได้

เพราะว่า สินค้า 1 ตัว อาจมีคุณสมบัติหลายอย่างค่ะ อยากให้ลูกค้าสามารถกดจาก # แล้วสามารถไปดูได้เลยด้วยค่ะ // การใช้ อัลบั้มแยก type สินค้ายังไม่ตอบโจทย์ 100% ค่ะ เช่น ...
Suggested by: Wa (27 Nov, '22) Upvoted: 27 Nov, '22 Comments: 0
Under consideration Page365 Store Product

เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหา สินค้าแบบย่อย

เนื่องจากที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่มีแบบย่อยหลายสี หลายขนาด จึงประสบปัญหาการค้นหาตามขนาด ตามสี ฝากเพิ่มฟังก์ชันนี้ด้วยนะค่ะ
Suggested by: หญิง (21 Mar, '22) Upvoted: 21 Mar, '22 Comments: 0
Under consideration Product

แก้หน่วยของใบแพคของจาก ชิ้น เป็นหน่วยอื่นๆได้

อยากให้ระบบมีตัวเลือกสำหรับใบแพคของนอกจากหน่วยชิ้น เป็นหน่วยใดๆที่เหมาะสำหรับสินค้าในร้าน เช่น เมตร / หลา / กิโล / โหล / ครึ่งโหล เป็นต้นครับ
Suggested by: Navthep (04 Jan, '22) Upvoted: 04 Jan, '22 Comments: 0
Under consideration Product

ขยายรูปสินค้าได้

บางสินค้าคล้ายกันมาก ภาพเล็กแยกไม่ออก
Suggested by: Preedasak Yensakul (26 Nov, '21) Upvoted: 26 Nov, '21 Comments: 0
Under consideration Product

อยากให้ทำระบบที่รองรับ Digital Product

อยากให้พัฒนาระบบที่รองรับสินค้าประเภทดิจิตอลได้ค่ะ เช่น เมื่อคอนเฟิร์มยอดแล้ว ให้ระบบสามารถส่งลิงค์ของสินค้านั้นๆให้กับลูกค้าได้เลย ไม่ต้องรอให้แอดมิน copy ...
Suggested by: KullananW (22 Nov, '21) Upvoted: 22 Nov, '21 Comments: 0
Under consideration Product

ควรจะลงวีดีโอได้สำหรับสินค้า

สินค้าบางอย่างต้องการนำเสนอด้วยวีดีโอ จะเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้าได้มากขึ้น
Suggested by: โสภณ กลิ่นหอม (02 Sep, '21) Upvoted: 02 Sep, '21 Comments: 0
Under consideration Product

เพิ่มวันหมดอายุ

ต้องการให้เพิ่มวันผลิต วันหมดอายุของสินค้า เนื่องจากส่วนใหญ่ของสินค้าของทางร้านเป็นอาหาร จึงต้องการทราบวันหมดอายุด้วยค่ะ รวมถึงหากมีระบบแจ้งเตือนจะดีมากค่า
Suggested by: มัลลิกา แก้วตะยา (02 Apr, '20) Upvoted: 02 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Product

ตอนอัพโหลดสินค้าหลายรายการอยากให้มีหน้าโหลดบอกว่าจะเสร็จตอนไหน

ตอนอัพโหลดสินค้าหลายรายการอยากให้มีหน้าโหลดบอกว่าจะเสร็จตอนไหนเนื่องจากไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ และระบบตอบสนองอยู่หรือไม่
Suggested by: Suppakij (04 Feb, '20) Upvoted: 04 Feb, '20 Comments: 0
Under consideration Product