อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ย้ายสินค้าไปไว้อัลบั้มอื่นได้

Suggested by: สุปราณี (28 May, '20) Upvoted: 11 Jan Comments: 10
Under consideration Product

ปักหมุดสินค้าขายดีด้วยตัวเองได้

Suggested by: ณัฏฐพล (29 May, '19) Upvoted: 29 May, '19 Comments: 1
Under consideration Product

เพิ่มวันหมดอายุ

Suggested by: มัลลิกา แก้วตะยา (02 Apr, '20) Upvoted: 02 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Product

ค่าเงินกีบ

Suggested by: Suppakij (21 Jan, '20) Upvoted: 21 Jan, '20 Comments: 0
Under consideration Product
Add new