แก้ไขรายละเอียดสินค้าในอัลบั้มได้มากกว่านี้

70 votes

1.สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลบ รูปภาพที่อยู่ในรายการเดิมได้เลย
2.สินค้า สามารถย้ายอัลบั้มได้ โดยที่ไม่ต้องลบแล้วลงใหม่
3.ติดแท็กสินค้า New , Hot , Sale หรืออื่น ๆ ได้

Done Product Suggested by: Perfect Upvoted: 31 Oct, '22 Comments: 25

Comments: 25

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators