ย้ายสินค้าไปไว้อัลบั้มอื่นได้

29 votes

ต้องการให้มีฟังก์ชันย้ายสินค้าไปอัลบั้มอื่นค่ะ เพราะเมื่อจำนวนสินค้าเยอะขึ้น ถ้าอยากสร้างอัลบั้มแยก ต้องลบแล้วลงใหม่ทั้งหมด ไม่สะดวกกับสินค้าที่มีจำนวนเยอะเลยค่ะ

Done Product Suggested by: สุปราณี Upvoted: 20 May, '22 Comments: 18

Comments: 18

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators