อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

อัพเดท สต็อกผ่าน excel

Suggested by: Phennapa (19 Dec, '18) Upvoted: 18 Sep, '20 Comments: 9
Planned Inventory

สินค้าคงคลัง สามารถ search ได้

Suggested by: พศวีร์ (04 Nov, '19) Upvoted: 18 May, '20 Comments: 1
Done Inventory

สต็อกแสดงแยกตามแบบสินค้า

Suggested by: trumph (05 Mar, '19) Upvoted: 09 Sep, '20 Comments: 5
Done Inventory

ระบบStockที่ใช้งานง่าย ดูง่าย

Suggested by: NATCHA SUDJIT (29 Oct, '19) Upvoted: 06 Nov, '20 Comments: 2
Under consideration Inventory

อยากให้เพิ่มสต๊อกสินค้าแบบ batch

Suggested by: Sutida App (23 Apr, '20) Upvoted: 04 Nov, '20 Comments: 1
Under consideration Inventory

ตัดสต็อกด้วยบาร์โค้ดสินค้า

Suggested by: Moderator (14 Jun, '19) Upvoted: 29 Jun, '20 Comments: 2
Under consideration Inventory

สินค้าในอัลบัม เรียง A-Z

Suggested by: Chayaveeoon (10 Nov, '20) Upvoted: 10 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Inventory

ระบบสต็อกใช้รวมจากหลายเพจได้

Suggested by: ์Noppawut Suppamongkoldee (20 Feb, '20) Upvoted: 20 Feb, '20 Comments: 0
Not planned Inventory
Add new