อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่ม field ชื่อ Facebook ของลูกค้าใน excel

Suggested by: thebom (03 Jul, '19) Upvoted: 25 Nov, '19 Comments: 3
Under consideration Export

กำหนดรูปแบบ Field ที่จะ export เป็น excel

Suggested by: นพวุฒิ (11 Jan) Upvoted: 11 Jan Comments: 0
Under consideration Export

เพิ่ม field 'Ship at' ในรายละเอียดตอนดึง Excel

Suggested by: ทัช (22 Oct, '19) Upvoted: 22 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Export
Add new