อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

Import ไฟล์เพื่อแจ้งรหัสพัสดุ

Suggested by: kris (15 Jun, '19) Upvoted: 03 Nov, '20 Comments: 3
Under consideration Courier Import

Import รายการสั่งซื้อภายนอก ด้วยไฟล์ csv / excel

Suggested by: กฤษฎิ์ (19 Dec, '18) Upvoted: 19 Dec, '18 Comments: 0
Under consideration Import
Add new