อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

รองรับการเก็บเงินปลายทาง COD

Suggested by: Moderator (20 Sep, '18) Upvoted: 05 Oct, '20 Comments: 7
Done Courier

เพิ่ม flash ใน partner ขนส่ง

Suggested by: บ้านมีนญา (06 Mar, '20) Upvoted: yesterday Comments: 7
Under consideration Courier

Active EMS Link

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 22 May, '20 Comments: 2
Done Courier

เพิ่มขนส่ง Kerry

Suggested by: ออม (20 Dec, '18) Upvoted: 01 Jul, '20 Comments: 3
Done Courier

ลิงก์เช็คพัสดุขนส่ง CTTexpress

Suggested by: Wake Up Books (13 Jan, '19) Upvoted: 16 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มระบบขนส่ง J&T Express

Suggested by: PHA FOOD (24 Apr, '20) Upvoted: 23 Sep, '20 Comments: 6
Done Courier

กรอกTracking ได้พร้อมกันทีเดียว

Suggested by: NATCHA SUDJIT (29 Oct, '19) Upvoted: 25 May, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

Import ไฟล์เพื่อแจ้งรหัสพัสดุ

Suggested by: kris (15 Jun, '19) Upvoted: 03 Nov, '20 Comments: 3
Under consideration Courier Import

Export รายการส่งสินค้า Page365 Express

Suggested by: Suppakij (12 Feb, '20) Upvoted: 24 Apr, '20 Comments: 2
Under consideration Analytics Courier Export

อยากให้รองรับ J&T COD

Suggested by: LynLyn (07 Dec, '20) Upvoted: 21 Dec, '20 Comments: 1
Under consideration Courier

Page 365 express COD

Suggested by: Prakasit (26 Dec, '20) Upvoted: 2 days ago Comments: 0
Under consideration Courier

ค่าส่งของตามเรทขนส่ง

Suggested by: nitchapon.p@gmail.com (16 Oct, '19) Upvoted: 01 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มที่อยู่จัดส่ง

Suggested by: Komsan (22 Apr, '20) Upvoted: 22 Apr, '20 Comments: 1
Under consideration Courier Customer

อยากให้สามารถใส่ Tag ตรงบิลได้

Suggested by: Jirat Leelakiatiwong (07 Nov, '20) Upvoted: 19 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Courier Customer Invoice

เซ็ทให้เลือก 365Express ได้มากกว่า 1 ขนส่ง

Suggested by: Teearana W (24 Dec, '20) Upvoted: 24 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มขนส่งนิ่มเอ็กเพลส

Suggested by: Top (28 May, '20) Upvoted: 28 May, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มค่าส่งตามราคาสินค้า

Suggested by: Sutida App (23 Apr, '20) Upvoted: 23 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Courier

แก้ไขราคาการจัดส่งสินค้า

Suggested by: kkws (07 Jun, '19) Upvoted: 07 Jun, '19 Comments: 0
Under consideration Courier

เชื่อมต่อกับ Alpha Fast ได้

Suggested by: Moderator (30 Nov, '18) Upvoted: 30 Nov, '18 Comments: 0
Under consideration Courier
Add new