อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

มี drop off ของค่ายอื่นๆนอกจากปณ.ไทย

Suggested by: pick (14 Dec, '18) Upvoted: 17 Dec, '19 Comments: 1
Pinned Planned Courier

รองรับการเก็บเงินปลายทาง COD

Suggested by: Moderator (20 Sep, '18) Upvoted: 22 Dec, '19 Comments: 7
Done Courier

Active EMS Link

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 02 Jan Comments: 1
Under consideration Courier

เพิ่มขนส่ง Kerry

Suggested by: ออม (20 Dec, '18) Upvoted: 01 Oct, '19 Comments: 0
Under consideration Courier

ลิงก์เช็คพัสดุขนส่ง CTTexpress

Suggested by: Wake Up Books (13 Jan, '19) Upvoted: 12 Jan Comments: 0
Under consideration Courier

ค่าส่งของตามเรทขนส่ง

Suggested by: nitchapon.p@gmail.com (16 Oct, '19) Upvoted: 01 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Courier

เชื่อมต่อกับ Alpha Fast ได้

Suggested by: Moderator (30 Nov, '18) Upvoted: 30 Nov, '18 Comments: 0
Under consideration Courier
Add new