อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

Active EMS Link

Suggested by: ไพลิน (20 Sep, '18) Upvoted: 22 May Comments: 2
Done Courier

เพิ่มขนส่ง Kerry

Suggested by: ออม (20 Dec, '18) Upvoted: 01 Jul Comments: 3
Done Courier

เพิ่ม flash ใน partner ขนส่ง

Suggested by: บ้านมีนญา (06 Mar) Upvoted: 03 Oct Comments: 4
Under consideration Courier

ลิงก์เช็คพัสดุขนส่ง CTTexpress

Suggested by: Wake Up Books (13 Jan, '19) Upvoted: 16 Aug Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มระบบขนส่ง J&T Express

Suggested by: PHA FOOD (24 Apr) Upvoted: 23 Sep Comments: 5
Planned Courier

Export รายการส่งสินค้า Page365 Express

Suggested by: Suppakij (12 Feb) Upvoted: 24 Apr Comments: 2
Under consideration Courier Export

ค่าส่งของตามเรทขนส่ง

Suggested by: nitchapon.p@gmail.com (16 Oct, '19) Upvoted: 01 Aug Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มขนส่งนิ่มเอ็กเพลส

Suggested by: Top (28 May) Upvoted: 28 May Comments: 0
Under consideration Courier

เพิ่มค่าส่งตามราคาสินค้า

Suggested by: Sutida App (23 Apr) Upvoted: 23 Apr Comments: 0
Under consideration Courier

เชื่อมต่อกับ Alpha Fast ได้

Suggested by: Moderator (30 Nov, '18) Upvoted: 30 Nov, '18 Comments: 0
Under consideration Courier
Add new