อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

รองรับการปรินท์ผ่าน Paperrang

Suggested by: Moderator (03 Jun, '19) Upvoted: 15 Jan Comments: 3
Under consideration Waybill

ที่อยู่อัตโนมัติ

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 28 Aug, '20 Comments: 2
Planned Customer Waybill

เปลี่ยน font และขนาดของ font ในใบจ่าหน้า

Suggested by: ณัฏฐพล (22 Dec, '18) Upvoted: 31 Mar, '20 Comments: 0
Under consideration Waybill

ใบจ่าหน้า(บนใบเสร็จรับเงิน) บอกราคาเก็บเงินปลายทาง !

Suggested by: อัครินทร์ คณะดี (18 Dec, '20) Upvoted: 28 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Waybill

A6 ใบปะหน้าทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียว

Suggested by: ping (07 May, '20) Upvoted: 07 May, '20 Comments: 0
Under consideration Waybill
Add new