อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

รองรับการปรินท์ผ่าน Paperrang

Suggested by: Moderator (03 Jun, '19) Upvoted: 05 Oct Comments: 3
Under consideration Waybill

เปลี่ยน font และขนาดของ font ในใบจ่าหน้า

Suggested by: ณัฏฐพล (22 Dec, '18) Upvoted: 31 Mar Comments: 0
Under consideration Waybill

Print ใบแปะหน้าสามารถเลือกแบบ a6 /a4

Suggested by: Kizuei (01 Mar, '19) Upvoted: 08 May, '19 Comments: 0
Under consideration Waybill
Add new