อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ปัญหาการเปิดบิลผ่าน app มือถือ

Suggested by: Kwanchanai Radom (01 Sep, '20) Upvoted: 12 Feb Comments: 0
Under consideration Invoice iOS

ให้ ios app ใช้งานแนวนอนได้ เพื่อใช้ใน tablet

Suggested by: Anuwat Hongjik (17 Nov, '19) Upvoted: 13 Jan, '20 Comments: 2
Under consideration iOS UI
Add new