อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

เพิ่มฟังค์ชั่นตามความต้องการ

Suggested by: วรรณธการ (01 Nov, '19) Upvoted: 01 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration BD

แพ็กเก็จเหมาจ่ายตามจำนวนเพจ

Suggested by: kris (25 May, '19) Upvoted: 25 May, '19 Comments: 0
Under consideration BD
Add new