อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

รองรับการชำระเงินหลายงวด

Suggested by: Pop (05 Oct, '18) Upvoted: 10 Jan Comments: 8
Under consideration Payment

เพิ่มบริการผ่อนชำระ

Suggested by: เจน (15 May, '20) Upvoted: 10 Jan Comments: 4
Under consideration Payment

สามารถกดซ่อนบัญชีธนาคารได้

Suggested by: Teeranai (07 Nov, '19) Upvoted: 26 May, '20 Comments: 2
Done Payment

เพิ่มวิธีการรับเงินเป็น Rabbit Line Pay

Suggested by: kritsada (03 Jan, '19) Upvoted: 17 Jul, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

QRcode ให้โอนเงิน คู่กับออร์เดอร์

Suggested by: พิเชษฐ หนาว โตนิติวงศ์ (11 Jan) Upvoted: 15 Jan Comments: 0
Under consideration Payment

ข่องทางการชำระแพคเกจ

Suggested by: Mungminkshop (22 Dec, '20) Upvoted: 22 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

กรองตัวหน้าบิลเพิ่มเติม

Suggested by: K (10 Dec, '20) Upvoted: 10 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Invoice Payment

เพิ่มสกุลเงินต่างประเทศ SGD

Suggested by: KANOKWAN (08 Dec, '20) Upvoted: 08 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

ลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

Suggested by: Sleeklover (12 May, '20) Upvoted: 12 May, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

Payment Gateway จากธนาคารต่างๆ

Suggested by: Sleeklover (12 May, '20) Upvoted: 12 May, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

สามารถเพิ่มรูป QR code ของบัญชี

Suggested by: Mm (17 Apr, '20) Upvoted: 17 Apr, '20 Comments: 0
Under consideration Payment

Export ประวัติรายการบัตรเครดิต

Suggested by: Suppakij (12 Feb, '20) Upvoted: 12 Feb, '20 Comments: 0
Under consideration Export Payment

เพิ่มธนาคารที่ลาว

Suggested by: จ๋อบ ทศพล (15 Jun, '19) Upvoted: 15 Jun, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

เพิ่มบัญชีต่างประเทศได้

Suggested by: Lookmai (20 Nov, '18) Upvoted: 20 Nov, '18 Comments: 0
Under consideration Payment
Add new