อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

สามารถกดซ่อนบัญชีธนาคารได้

Suggested by: Teeranai (07 Nov, '19) Upvoted: 13 Jan Comments: 2
Pinned Planned Payment

เพิ่มวิธีการรับเงินเป็น Rabbit Line Pay

Suggested by: kritsada (03 Jan, '19) Upvoted: 17 Jul, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแม่มณี

Suggested by: naphatpisha (14 Nov, '19) Upvoted: 14 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน Kplusshop

Suggested by: naphatpisha (14 Nov, '19) Upvoted: 14 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

เพิ่มธนาคารที่ลาว

Suggested by: จ๋อบ ทศพล (15 Jun, '19) Upvoted: 15 Jun, '19 Comments: 0
Under consideration Payment

เพิ่มบัญชีต่างประเทศได้

Suggested by: Lookmai (20 Nov, '18) Upvoted: 20 Nov, '18 Comments: 0
Under consideration Payment
Add new