เพิ่มระบบ QRCode ให้โอนเงินจ่ายแล้วจับคู่กับ Order เพื่อตรวจสอบบัญชีธนาคารได้ง่ายขึ้น

24 votes

เมื่อยอดขายมากๆ การตรวจสอบว่าลูกค้าโอนเงินมาถูกต้องไหม รายการไหนเป็นของลูกค้าคนไหน เพื่อบันทึกบัญชีต่อไป เป็นเรื่องยุ่งยากมาก ถ้ามีระบบQRCode ที่ตอนนี้แบงค์ชาติเปิดกว้างและทำได้ง่ายมาก จะดีมาก เก็บเงินรายเดือนเพิ่มก็ได้ครับ

Under consideration Payment Suggested by: ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม Upvoted: 07 Mar, '22 Comments: 14

Comments: 14

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators