วิธีการจ่ายเงินแบบอื่นๆ ที่ให้ระบุเอาเอง

12 votes

อยากให้มีการเลือกวิธีการจ่ายเงินแบบอื่นๆให้ระบุเอาเองครับเช่นเงินสดหรือวิธีการอื่นๆครับ ตราบใดที่เรายังใช้เงินสดในการจับจ่ายสินค้า ตัวเลิอกเงินสดมันก็เป็นพื้นฐานที่ควรมีโดยไม่ต้องให้ลูกค้ามาเรียกร้องครับ Page365ควรเป็นตัวช่วยครับ ไม่ใช่ต้องระบุบัญชีไปมั่วๆแล้วให้ไปหมายเหตุเอาเองครับ

Done Payment Suggested by: Thanya Upvoted: 28 Jun, '21 Comments: 9

Comments: 9

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators