อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

แสดงให้รู้ว่าลูกค้าทักมาจากแอดสินค้าอะไร

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 22 Jan Comments: 2

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ fanpage

Suggested by: วรดร บรรณชาติ (19 Dec, '18) Upvoted: 12 Mar, '19 Comments: 0
Under consideration Facebook

เชื่อม API กับ Facebook Pay

Suggested by: Teearana W (21 Dec, '20) Upvoted: 21 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Facebook

ทำการบันทึกการชำระเงินในmasengerได้

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 23 Oct, '20 Comments: 0
Under consideration Facebook Invoice Status

ใช้งานแท็กร่วมกับ facebook

Suggested by: Suppakij (21 Aug, '20) Upvoted: 21 Aug, '20 Comments: 0
Under consideration Facebook

Cover header sign-in with facebook

Suggested by: A.C. Plus Biz Solutions (10 Jul, '19) Upvoted: 10 Jul, '19 Comments: 0
Under consideration Facebook
Add new