อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

บันทึกสลิปได้จากช่องแชท

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 05 Oct Comments: 2
Under consideration Conversations

ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ (23 Aug, '19) Upvoted: 06 Jun Comments: 11
Under consideration Conversations

ช่องพิมพ์แชทขยายใหญ่เวลา enter

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 26 May Comments: 3
Under consideration Conversations

ปรับปรุงระบบ search ชื่อ

Suggested by: Tep (02 Sep) Upvoted: 02 Sep Comments: 0
Under consideration Conversations Customer

สามารถลบแชทลูกค้าออกได้

Suggested by: Angie (08 Jun) Upvoted: 08 Jun Comments: 0
Under consideration Conversations

ส่งไฟล์ได้

Suggested by: Im (11 May) Upvoted: 11 May Comments: 0
Under consideration Conversations

สถานะฝากของ

Suggested by: บิวตี้ (02 Mar) Upvoted: 02 Mar Comments: 0
Under consideration Conversations

ส่งไฟล์ GIF ได้

Suggested by: Teerapat (24 Feb) Upvoted: 24 Feb Comments: 0
Under consideration Conversations

อ่านไฟล์นอกจากภาพได้

Suggested by: jirayu (19 Feb) Upvoted: 19 Feb Comments: 0
Under consideration Conversations

คีย์ลัดที่แก้ไขข้อความได้

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 21 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations
Add new