อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

บันทึกสลิปได้จากช่องแชท

Suggested by: kawaii (03 Oct, '19) Upvoted: 19 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ (23 Aug, '19) Upvoted: 13 Jan Comments: 3
Under consideration Conversations

ข้อความอัตโนมัติ สามารถมีรูปภาพประกอบ

Suggested by: วีรยุทธ (20 Sep, '18) Upvoted: 03 Dec, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

เพิ่มช่องกรอกอีเมล์ ลูกค้า

Suggested by: กฤชมล (11 Jan) Upvoted: 11 Jan Comments: 0
Under consideration Conversations

ช่องพิมพ์แชทขยายใหญ่เวลา enter

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 21 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations

คีย์ลัดที่แก้ไขข้อความได้

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 21 Nov, '19 Comments: 0
Under consideration Conversations
Add new