เสนอความสามารถใหม่ที่ต้องการบน Page365

อยากให้ Page365 มีความสามารถอะไรอีก? ระบุความสามารถที่ท่านต้องการ หรือบางอย่างที่ระบบของเรายังไม่มี พร้อมเหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ โปรดระวังการตั้งกระทู้ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้ความสามารถใหม่ไม่นำไปถูกพิจารณา เนื่องจากมีผู้สนใจไม่เพียงพอ หากกระทู้ใดมีผู้สนใจจำนวนมาก ความสามารถที่ท่านเสนออาจได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาต่อไป

ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ (23 Aug, '19) Upvoted: 16 Feb Comments: 12
Under consideration Conversations

ข้อความอัตโนมัติ สามารถมีรูปภาพประกอบ

Suggested by: วีรยุทธ (20 Sep, '18) Upvoted: 06 Jun, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

แสดงให้รู้ว่าลูกค้าทักมาจากแอดสินค้าอะไร

Suggested by: ธีรพล จิรเศรษฐพงศ์ (23 Oct, '20) Upvoted: 22 Jan Comments: 2

ช่องพิมพ์แชทขยายใหญ่เวลา enter

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 26 May, '20 Comments: 3
Under consideration Conversations

คีย์ลัดที่แก้ไขข้อความได้

Suggested by: Eddy (21 Nov, '19) Upvoted: 04 Feb Comments: 1
Under consideration Conversations

Function Unsend Messege

Suggested by: Mukthida (13 Dec, '20) Upvoted: 22 Dec, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

อ่านไฟล์นอกจากภาพได้

Suggested by: jirayu (19 Feb, '20) Upvoted: 25 Nov, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

เพิ่มสติ้กเกอร์ในแชท

Suggested by: Wilawan (22 Jan) Upvoted: 22 Jan Comments: 0
Not planned Conversations

ข้อความอัตโนมัติ ไม่ตอบ

Suggested by: ระพี (05 Jan) Upvoted: 05 Jan Comments: 0
Under consideration Conversations

ปรับปรุงระบบ search ชื่อ

Suggested by: Tep (02 Sep, '20) Upvoted: 02 Sep, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations Customer

สามารถลบแชทลูกค้าออกได้

Suggested by: Angie (08 Jun, '20) Upvoted: 08 Jun, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

ส่งไฟล์ได้

Suggested by: Im (11 May, '20) Upvoted: 11 May, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

สถานะฝากของ

Suggested by: บิวตี้ (02 Mar, '20) Upvoted: 02 Mar, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations

ส่งไฟล์ GIF ได้

Suggested by: Teerapat (24 Feb, '20) Upvoted: 24 Feb, '20 Comments: 0
Under consideration Conversations
Add new