ให้ระบบแจ้งว่าลูกค้าอ่านข้อความเเล้ว

47 votes

ไอเทมนี้ สำคัญกับการปิดการขายมาก ถ้าลูกค้าอ่านเเชท เเอดมินจะทำการนำเสนอลงานลูกค้าได้ต่อ เเละปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะ

Done Conversations Suggested by: พรฤดี ปิ่นประดับ Upvoted: 23 Dec, '22 Comments: 16

Comments: 16

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators