บันทึกสลิปได้จากช่องแชท

30 votes

เมือมีลูกค้าส่งสลิปมาในช่องแชท โดยไม่ได้ทำผ่านระบบบิลออนไลน์ อยากให้มีปุ่มที่รูปในช่องแชท เพือแอดมินร้านคลิกแนบใส่ในบิลแล้วค่อยกด แจ้งโอนต่อไปคะ่
จะทำให้ร้านได้เก้บสลิป ลูกค้าโดยไม่ต้องดาวโหลด มาให้ยุ่งยากและเต็มเครืองด้วยค่ะ

Done Conversations Suggested by: kawaii Upvoted: 02 Jun, '21 Comments: 4

Comments: 4

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators