แจ้งรายละเอียดออเดอร์ในแชทตอนส่งบิลให้ละเอียดมากกว่านี้

39 votes

อยากให้สามารถแก้ไขข้อความตอนส่งบิลแบบแจ้งรายละเอียดสินค้าในแชทได้เลย โดยการเพิ่มตัวแปรให้ใช้ เช่น [order_details]

Done Conversations Suggested by: อุทยา Upvoted: 30 Mar, '22 Comments: 16

Comments: 16

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators