อัพเดท สต็อกผ่าน excel

57 votes

มีการอัพเดทสต็อกสินค้า ผ่านทาง excel ได้ค่ะ และสามารถ export ออกมาได้ค่ะ

Done Inventory Suggested by: Phennapa Upvoted: 31 Oct, '22 Comments: 10

Comments: 10

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators