แสดงแถบจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ / สินค้าที่หมดใน page365 store

11 votes

เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถทราบได้ทันทีว่าสินค้ารายการใดบ้างที่หมดสต๊อค โดยที่ไม่ต้องเสียเวลากดเข้าดูสินค้าทีละชิ้น

Under consideration Page365 Store Suggested by: Merry Upvoted: 20 Aug, '22 Comments: 8

Comments: 8

Add a comment

0 / 1,000

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators